مقاله های عمران

مقاله های جدید در زمینه تمام رشته های عمرانی از قبیل سازه فضاکار و فولاد و بتن و غیره

مطلب چهاردهم

ترجمه فارسی مقاله اول می باشد.

نبشب در اتصال تیر-ستون

لینک ترجمه

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/10/16ساعت 1:17 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مطلب سیزدهم

پاور پوینت مقاله اول که در مورد نبشی ها بود. 

لینک پاورپوینت

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/15ساعت 1:54 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مطلب دوازدهم

پاور پوینت مقاله قبلیه.

لینک پاور پوینت

+ نوشته شده در  شنبه 1387/07/13ساعت 2:35 قبل از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله دهم

این مقاله در مورد مواد الاستیک وپلاستیک می باشد.

حالت الاستیکی مواد

حالت تنشالاستیک بر روی زمین

لینک مقاله

 

+ نوشته شده در  شنبه 1387/07/13ساعت 2:23 قبل از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مطلب دهم

پاورپوینت مقاله قبلیه.

لینک پاور پوینت

+ نوشته شده در  جمعه 1387/06/22ساعت 7:20 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله نهم

این مقاله در مورد گنبد که یک نوع سازه فضاکار است می باشد که یک مدل کامپیوتری از تحلیل آن ارائه می دهد.

گنبد نوینی در انگلستان

انواع گنبد

 

لینک مقاله

 

+ نوشته شده در  جمعه 1387/06/22ساعت 6:58 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مطلب هشتم

پاور پوینت مقاله قبلی به زبان فارسیه.

لینک پاورپوینت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/06/07ساعت 5:0 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله ششم

این مقاله در مورد ستون های ترکیبی بتونیه.

ضمنا" مال ساله ۲۰۰۸

طراحی ستون های پیچیده

لینک مقاله

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/06/07ساعت 4:35 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله پنجم

این مقاله هم در مورد سازه های فضاییه.اثر زلزله بر روی سازه  های فضایی.

انواع سازه فضایی

لینک مقاله

+ نوشته شده در  جمعه 1387/04/14ساعت 6:45 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مطلب پنجم

پاورپوینت مقاله چهارمه.

پاور پینت مقاله قبلی

+ نوشته شده در  جمعه 1387/03/10ساعت 7:15 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله چهارم

درز ریل راه آهن

این مقاله در مورد درز ریل خط آهنه ومقاله دینامیکیه.

لینک مقاله

+ نوشته شده در  جمعه 1387/03/10ساعت 7:12 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله سوم

اینم از فولاده.

لینک مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/03/06ساعت 12:34 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

مقاله دوم

دومین مقاله در مورد فولاده باز هم از همون سایت.

لینک مقاله

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/03/02ساعت 7:25 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  | 

اولین مقاله

 اولین مقاله در مورد در موردنبشی هاست.از سایت ساینس دایرکته.

نبشی نورد شده

لینک مقاله 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 3:47 بعد از ظهر  توسط مهدی 1362  |